Elke dag met plezier naar school!

 

Bevlogen leerkrachten. Betrokken ouders. Blije kinderen. Samen maken wij De Lispeltuut tot een gezellige, kleinschalige en goede school!

We vinden het belangrijk dat kinderen zich fijn voelen, want dan leren zij het meeste. Daarom hebben we oog voor de persoonlijkheid en de behoeften van elk kind. In ons onderwijs staan ontdekkend leren, werken met thema’s en ‘samen’ centraal. We werken elke dag aan een veilige sfeer en aan het verder verbeteren van ons onderwijs. En dat werkt, zo zeggen de Inspectie en onze leerlingen in juni 2019: “Dit was een leuk en leerzaam jaar op een top school!”

Heeft u vragen of bent u benieuwd of De Lispeltuut bij u en uw kind past? Maak dan een afspraak om een kijkje te komen nemen. U bent van harte welkom!

De naam De Lispeltuut komt uit het boek “Pluk van de Petteflet” van Annie MG Schmidt. Pluk is verdwaald en ineens hoort hij een tuut uit zijn zak. Daar heeft hij een grote schelp gestopt die hij gevonden had. Uit de schelp komt het geluid en een stemmetje dat hem de weg wijst. De schelp lispelt, hij zegt namelijk voor elke ‘s’ een  ‘f’. Vandaar dat de schelp de naam ’De Lispeltuut’ kreeg. De Lispeltuut wijst de weg, zodat je nooit kunt verdwalen. Als school willen we kinderen helpen zich te ontwikkelen. Daarbij willen wij voor de kinderen steeds een Lispeltuut zijn.

Jenaplan

In een jenaplanschool komen grote verschillen in eigenschappen, achtergronden en capaciteiten voor. Dat zien we als voordeel: kinderen kunnen zo veel van elkaar leren. Om die reden worden ze in stamgroepen geplaatst die bestaan uit kinderen van verschillende leeftijden, zoals dat ook in een gezin het geval is. We leren kinderen op een rechtvaardige en vreedzame manier met verschillen te leren omgaan. Respect voor anderen en eerbied voor het leven zijn belangrijke waarden.

Bekijk eens het filmpje om een goede indruk te krijgen. Of kom zelf een kijkje nemen!

Het bovenschoolse bestuur STROOMM

De Lispeltuut valt onder de Stichting Regionaal Openbaar Onderwijs Maas en Meijerij, kortweg STROOMM genoemd. Deze stichting bestaat uit 15 openbare basisscholen uit de gemeenten Boxtel, Maasdriel, Sint-Michielsgestel, Vught en Zaltbommel.
Voor meer informatie over STROOMM verwijzen wij u graag naar de site www.stroomm.nl.

Neem contact op