Elke dag met plezier naar school!

 

Blije kinderen. Bevlogen leerkrachten. Betrokken ouders. Samen maken wij De Lispeltuut tot een gezellige, kleinschalige en goede jenaplan school!

We vinden het belangrijk dat kinderen zich fijn voelen, want dan leren zij het meeste. Daarom hebben we oog voor de persoonlijkheid en de behoeften van elk kind. In ons onderwijs staan ontdekkend leren, werken met thema’s en ‘samen’ centraal. Samen praten, samen werken, samen spelen en samen vieren zijn de pijlers van ons onderwijs. Kenmerkend voor onze school zijn de betrokkenheid en de openheid. We hebben oog voor elkaar en voelen ons samen verantwoordelijk voor een fijne schooltijd voor ieder kind.

Heeft u vragen of bent u benieuwd of De Lispeltuut bij u en uw kind past? Maak dan een afspraak om een kijkje te komen nemen. U bent van harte welkom!

De naam De Lispeltuut komt uit het boek “Pluk van de Petteflet” van Annie MG Schmidt. Pluk is verdwaald en ineens hoort hij een tuut uit zijn zak. Daar heeft hij een grote schelp gestopt die hij gevonden had. Uit de schelp komt het geluid en een stemmetje dat hem de weg wijst. De schelp lispelt, hij zegt namelijk voor elke ‘s’ een  ‘f’. Vandaar dat de schelp de naam ’De Lispeltuut’ kreeg. De Lispeltuut wijst de weg, zodat je nooit kunt verdwalen. Als school willen we kinderen helpen zich te ontwikkelen. Daarbij willen wij voor de kinderen steeds een Lispeltuut zijn.

Scholen op de kaart

Wij presenteren onze school ook op ‘Scholen op de kaart’. Wij willen u laten zien waar De Lispeltuut voor staat, wat wij u en uw kind kunnen bieden en wat u van ons kunt verwachten. De Lispeltuut werkt vanuit vertrouwen in kinderen. We creëren optimale ontwikkelkansen voor kinderen door hun betrokkenheid te stimuleren in een rijke leer- en speelomgeving, waarin het welbevinden van de kinderen voorop staat. Ons team werkt intensief samen om kinderen een ononderbroken ontwikkelingslijn te laten doorlopen. We doen dit omdat we erin geloven dat dit de beste voorbereiding is op een wereld, waarin de kansen en mogelijkheden voor het oprapen liggen.

Jenaplan

In een jenaplanschool komen grote verschillen in eigenschappen, achtergronden en capaciteiten voor. Dat zien we als voordeel: kinderen kunnen zo veel van elkaar leren. Om die reden worden ze in stamgroepen geplaatst die bestaan uit kinderen van verschillende leeftijden, zoals dat ook in een gezin het geval is. We leren kinderen op een rechtvaardige en vreedzame manier met verschillen te leren omgaan. Respect voor anderen en eerbied voor het leven zijn belangrijke waarden.

Bekijk eens het filmpje om een goede indruk te krijgen. Of kom zelf een kijkje nemen!

Het bovenschoolse bestuur STROOMM

De Lispeltuut valt onder de Stichting Regionaal Openbaar Onderwijs Maas en Meijerij, kortweg STROOMM genoemd. Deze stichting bestaat uit 15 openbare basisscholen uit de gemeenten Boxtel, Maasdriel, Sint-Michielsgestel, Vught en Zaltbommel.
Voor meer informatie over STROOMM verwijzen wij u graag naar de site www.stroomm.nl.

Neem contact op