Inschrijven nieuwe leerling

Een schoolkeuze is niet zomaar gemaakt, het is daarom belangrijk om u goed te oriënteren op deze keuze. Wij vinden het als school ook belangrijk om u als ouder goed in te lichten over hoe wij hier op de Lispeltuut werken.

Graag nodigen wij u dan ook uit voor een kennismakingsgesprek waarin wij als school kunnen vertellen hoe wij werken en u als ouder ons kan vertellen wat voor uw kind belangrijk is om terug te zien op een school. Heeft u na het kennismakingsgesprek uiteindelijk de keuze op onze school laten vallen, dan meldt u uw kind aan op onze school door het inschrijfformulier in te vullen. Dit formulier kunt u daarna op school afgeven of mailen aan directie@delispeltuut.nl We houden met u als ouder(s) vóórdat uw kind op school komt een intakegesprek om uw kind beter te leren kennen en hem/haar meteen vanaf de start te kunnen bieden wat nodig is.

Aanmelding 4-jarigen:
Indien het een kind betreft wat 4 jaar wordt, dan wordt hij of zij een aantal weken voor zijn verjaardag uitgenodigd een aantal momenten de groep te bezoeken waar hij of zij geplaatst wordt.

Aanmelding zij-instroom:
Indien u een kind of kinderen aan wilt melden op de Lispeltuut als zij-instromer (de kinderen zitten al op een andere basisschool), dan wordt er eerst een vrijblijvend gesprek gevoerd op school met de directeur en/of de intern begeleider.
Vervolgens wordt er ook contact opgenomen met de school van herkomst, om informatie in te winnen over mogelijke zorg welke nodig is voor het kind. Indien wij als school denken de zorg te kunnen bieden, dan wordt het kind uitgenodigd om een dag mee te draaien op de school. Zo kan van alle drie de kanten, ouder-kind-school, ervaren worden of de Lispeltuut de goede school is voor het kind. Vervolgens wordt er beslist of het kind toelaatbaar is op onze school. Indien dit niet mogelijk is, wordt ook altijd de reden genoemd. Wij gaan ervan uit dat bij een overstap alle kinderen van het gezin naar onze school toe komen.

Neem contact op