Leden Oudervereniging

penningmeester:
Mark van der Voort vader van Jette en Jort
Lid:
Julia van Ooijen moeder van Siem en Timo
Lid:
Hanneke van Oers moeder van Julian en Miel
Lid:
Laura van Dulmen moeder van Juul en Keet

“Ik heb bewust gekozen voor deze school vanwege de stamgroepen en het leerklimaat. Kinderen van verschillende niveaus en leeftijden leren samen en werken samen, net zoals in het echte leven.”

Oudervereniging

 

De Oudervereniging (OV) van De Lispeltuut organiseert de jaarlijks terugkerende activiteiten voor de leerlingen, samen met de ouders en de teamleden.

 • Koningspelen / sportdag
  Jaarlijks organiseren we een sportieve dag in het teken van Koningsdag.
 • Dollie’s Fuif
  Tegen het einde van het schooljaar wordt bijvoorbeeld een rommelmarkt gehouden en geld ingezameld voor een doel, dat in samenspraak met het team wordt bepaald. Met het geld hebben we bijvoorbeeld het schoolplein kunnen opknappen.
 • Sinterklaasviering
  De OV biedt hulp bij het uitzoeken en inkopen van de schoencadeautjes en de klassencadeaus en uiteraard bij het bezoek van Sint Nicolaas aan de Lispeltuut.
 • Kerstdiner
  Op de donderdag vóór de Kerstvakantie wordt een heerlijk kerstdiner uitgeserveerd. Samen met de leerlingen stelt de OV het diner samen, bereidt het en serveert het uit. Ook verzorgt de OV de complete kerstversiering in school.
 • Carnavalsviering.
  De week vóór carnaval wordt de school versierd en wordt een carnavalswagen gemaakt. Op vrijdag vóór Carnaval lopen we, samen met basisschool de Pollenhof, in een vrolijke carnavalsoptocht, mét muziek, door Hedel. Tevens wordt er op die vrijdag samen met ouders, broertjes, zusjes, opa’s en oma’s gefeest in de hal. Ook hapjes en dranken ontbreken dan niet!!
 • Paasviering
  De vrijdagmorgen voor Pasen wordt in de eigen groep een paasviering gehouden, ieder jaar krijgt dat een andere invulling.
 • Schoolverlaters
  In de laatste schoolweek nemen wij afscheid van groep 8. Aansluitend aan de musical ontvangen zij een afscheidscadeautje en de laatste groepsfoto.

U begrijpt dat de betrokkenheid en hulp van ouders bij bovenstaande activiteiten van groot belang is om al deze activiteiten te kunnen realiseren. Dankzij uw hulp kunnen wij de leerlingen en De Lispeltuut deze activiteiten blijven bieden. Bovendien leert u met uw bijdrage de school, het team en ouders nog beter kennen. Bij iedere activiteit wordt er vanuit de OV of het team gevraagd waar u hulp wilt en kunt bieden. 

Lijkt het u leuk om lid te worden van de Oudervereniging, laat het ons dan weten.  Ieder OV-lid heeft de verantwoordelijkheid over 2 OV-activiteiten. Ook wanneer u geen zitting wilt nemen in de OV, maar wel graag mee wilt denken over de OV-activiteiten, zijn uw ideeën uiteraard van harte welkom. 

Medezeggenschapsraad

 

Wie neemt op school de beslissingen? Mag het schoolbestuur alles alleen bepalen of de directeur? Of mogen ouders en leerkrachten ook meebeslissen? Op bepaalde punten mogen ze dat en daarvoor is een wettelijk orgaan ingesteld, namelijk de Medezeggenschapsraad (MR). 

De Medezeggenschapsraad ontleent haar basis aan de Wet Medezeggenschap Onderwijs (1992). In deze wet zijn de algemene bevoegdheden en taken geregeld, waaronder toestemming- en/of advies van de personeelsgeleding en van de oudergeleding. Meer hierover is te vinden op de website www.medezeggenschapsraden.nl

Samenstelling Medezeggenschapsraad

De MR van De Lispeltuut bestaat uit 6 leden, 3 ouderleden en 3 teamleden. 

Oudergeleding

 • Jeroen van Oers: voorzitter MR
 • Kim Bosters: lid MR
 • Liesbeth Pastoors: lid MR

Teamgeleding

 • Leo Weijman: lid MR
 • Nick van den Meijdenberg: lid MR
 • Denise Coset-Kurvers: lid MR

De ouderleden worden jaarlijks gekozen door de ouders. Een lidmaatschap geldt voor een periode van 3 jaar. De MR is dus de officiële spreekbuis van de ouders richting directie en schoolbestuur. Naast adviesrecht heeft de MR op sommige punten instemmingsrecht. Zwaarwegende besluiten komen dus alleen tot stand met instemming van de MR.

De MR is te bereiken vis SchouderCom. U ontvangt via SchouderCom de notulen van de MR vergaderingen.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

 

De Lispeltuut valt samen met nog 14 andere openbare scholen onder de Stichting Regionaal Openbaar Onderwijs Maas en Meierij (STROOMM). Voor gemeenschappelijke punten die deze 15 scholen raken is een Gemeenschappelijke MR, de GMR opgericht. De leden van de GMR worden gekozen uit de lokale Medezeggenschapsraden. Namens de Lispeltuut zit Leo Weijman in de GMR.

Neem contact op