Algemene informatie

De Lispeltuut is een openbare jenaplanschool. Dit betekent dat onze school toegankelijk is voor alle kinderen. Wij onderschrijven de lijfspreuk van de Vereniging van Openbaar Onderwijs: “Niet apart maar SAMEN”.

Onze uitgangspunten

Wij streven naar een positieve sfeer, waarin kinderen zich veilig voelen en zichzelf kunnen zijn. De Lispeltuut is een school waar het vanzelfsprekend is dat er contact is tussen kinderen, ouders en leerkrachten. Wij helpen een kind te ontwikkelen tot een persoon met een eigen identiteit. Behalve veiligheid zijn welbevinden, rust, structuur, warmte en vertrouwen belangrijke elementen. Een kind krijgt zo vertrouwen zodat hij of zij kan omgaan met emoties, nieuwsgierig kan zijn en uitdagingen aangaat. 

Wij werken aan een brede ontwikkeling waarbij de basisvakken rekenen, taal, spelling en lezen in de ochtend volgens een vaste structuur worden aangeboden. In de middag vormt wereldoriëntatie het hart van ons onderwijs. Op de Lispeltuut geven we thematisch onderwijs, met aandacht voor creativiteit en presenteren. Kinderen mogen ontdekkend en onderzoekend leren. Wereldoriëntatie geven we in projecten. Waar mogelijk betrekken we de directe omgeving bij ons onderwijs, zoals lokale partners. Zo maken we steeds de verbinding met de wereld waarin de kinderen opgroeien.

Onze school

Onze school staat in een rustige straat in het centrum van Hedel, met uitzicht op de ruïnes van Het Kasteel. Onze school heeft onder andere een centrale hal, 7 leslokalen, een speelleerlokaal voor groep 1 t/m 4, een ontdeklokaal voor groep 5 t/m 8 en een speelzaal waar de groepen 1-2 gymmen. Op het uitdagende, groene speelplein hebben we veilige speeltoestellen voor kinderen van alle groepen.

De Lispeltuut start schooljaar 21-22 met 123 leerlingen, waarvan 98% uit Hedel komt. De kinderen zijn dit schooljaar verdeeld over 6 groepen. Ons team heeft 16 medewerkers:

 1. Ingrid Neeleman-Nooijen- directeur
 2. Sanne Janssen- intern begeleider
 3. Onno van der Zijden- conciërge
 4. Wieneke de Vos- stamgroepleider 1-2
 5. Natasja van der Steijn- stamgroepleider 1-2
 6. Lida van Eijken- stamgroepleider 1-2
 7. Jennifer van Dulmen- stamgroepleider 3-4
 8. Sharon Brands- stamgroepleider 3-4
 9. Denise Coset- stamgroepleider 5-6
 10. Anneke van der AA- stamgroepleider 5-6
 11. Kayleigh Kamphuis – stamgroepleider 5-6
 12. Kim van de Heuvel – stamgroepleider 7-8
 13. Patricia Verstijnen – stamgroepleider 7-8
 14. Leo Weijman- stamgroepleider 7-8
 15. Marie-José Kämmerling – onderwijsassistent
 16. Arda van den Bogert – vrijwilliger bij de Langhorsjes
 17. Wendie Beijersbergen – arrangement begeleider

Rooster

Wij werken met een continurooster.

 • maandag, dinsdag en donderdag: 8.30 – 14.30 uur
 • woensdag: 8.30 – 12.30 uur
 • vrijdag: 8.30 – 12.30 uur ( groep 1-2) / 8.30 – 14.30 uur ( groep 3 t/m 8)

De kinderen eten in de lunchpauze samen met hun klasgenootjes en stamgroepleider. De kleuterbouw krijgt elke dag nog ondersteuning in de groep tijdens de lunchpauze.

Communicatie met ouders 

Met ouders communiceren we via de app Schoudercom. De app is beveiligd en biedt leerkrachten en ouders de mogelijkheid eenvoudig en veilig informatie te delen. Leerkrachten plaatsen bijvoorbeeld regelmatig een post met de activiteiten in de klas. Ook schoolnieuws wordt via de app gedeeld. Andersom kunnen ouders met een de leerkracht contact opnemen via het systeem.

Documenten

Hier vindt u onze flyer over ons STERK onderwijs. Wilt u meer weten over onze school? Bekijk dan de schoolgids bij onze documenten of kijk op ‘scholen op de kaart’ .

Ouder participatie

De samenwerking met ouders vinden we heel belangrijk. Zij zijn een onmisbare schakel op onze school en in het onderwijs.

De Lispeltuut heeft een Oudervereniging en een Medezeggenschapsraad.

Neem contact op